İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tescil (gaiplik nedeniyle) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00601731
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 13.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/153
Tebligat Konusu
:
Gaip: Sotiri kızı Elenko ve Todor kızı Elenko'
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu
Duruşma Tarihi
:
28.09.2017 10:00

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ANADOLU

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Esas No : 2016/153

Davacı İst. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Sema Akbay tarafından davalı (kayyım) İstanbul Defterdarı aleyhine açılan gaiplik-tescil davasında verilen ara kararı gereğince;

Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde; Üsküdar ilçesi, Kandilli Dolap Arkası Sok. 957 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 40/48 hisse maliki Sotiri kızı Elenko ve Todor kızı Elenko'nunÜsküdar 4. Hukuk Mahkemesi’nin 2009/142 esas, 2009/424 karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı Kayyımı tayin edildiğini, uzun zamandır kayyımla idare edildiği ve maliklerinin yapılan araştırmalara nazaran bulunamadığı ve kanuni mirasçılarınını kimlerden ibaret olduğuve nerede bulundukları hakkında bilgi ve bilge edinilememiş olduğundan malikin gaip olduğu kanaatine varmış olduğunu ve bu sebeple taşınmaz maliklerinin gaipliğine, taşınmazın Mahmudu Evvel Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Üsküdar ilçesi, Kandilli Dolap Arkası Sok. 957 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 40/48 hisse maliki Sotiri kızı Elenko ve Todor kızı Elenko'nunhayat ve mamatından haberdar olanların İstanbul Anadolu 11. AsliyeHukuk Mahkemesi’nin 2016/153 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren duruşmanın bırakıldığı 28/09/2017 gününekadar bildirmeleri, bu süre içerisinde bildirilmediğinde, herhangi bir haber alınamadığında Sotiri kızı Elenko ve Todor kızı Elenko'nun gaipliğine ve taşınmazın Mahmudu Evvel Vakfı adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR