ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tazminat davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637526
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA METROPOL 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
Davacı : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2014/233 Esas
Tebligat Konusu
:
Tazminat (Rücuen Tazminat) davası
Tebligat Muhatabı
:
Davalı : Mehmet Can Çekikkılıçlar

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/233 Esas
KARAR NO : 2015/819

Davacı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ile davalı MEHMET CAN ÇELİKKILIÇLAR arasında mahkememizde açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı Mehmet Can Çekikkılıçlar'a yapılan tebligat iade edilmiş olup, yine TK'nun 35.maddesine göre yapılan tebligatın iade edildiği anlaşılmakla bu kez ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,
Davacının davasının KABULÜNE;
2.188,53 TL'nin 24/12/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,
149,49.-TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına.
Avukatlık asgari ücret tarifesi gereği hesap edilen 1.500.-TL vekalet ücretinin davalıdanalınarak davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yapılan 65.-TL davetiye, 11,85.-TL müzekkere gideri, 275.-TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 351,85.-TL yargılama giderinin davanın davalıdan alınarak davacıya verilmesine.
Gider avansından arta kalan miktarın hükmün kesinleşmesine müteakip talep halinde ilgilisine iadesine.
İlanın yayımlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılacağı sayılacağı ve davalının yasal süre içerisinde temyiz etmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususu ve karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/07/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR