ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tazminat davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637526
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA METROPOL 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
Davacı : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2014/233 Esas
Tebligat Konusu
:
Tazminat (Rücuen Tazminat) davası
Tebligat Muhatabı
:
Davalı : Mehmet Can Çekikkılıçlar

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/233 Esas
KARAR NO : 2015/819

Davacı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ile davalı MEHMET CAN ÇELİKKILIÇLAR arasında mahkememizde açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı Mehmet Can Çekikkılıçlar'a yapılan tebligat iade edilmiş olup, yine TK'nun 35.maddesine göre yapılan tebligatın iade edildiği anlaşılmakla bu kez ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,
Davacının davasının KABULÜNE;
2.188,53 TL'nin 24/12/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,
149,49.-TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına.
Avukatlık asgari ücret tarifesi gereği hesap edilen 1.500.-TL vekalet ücretinin davalıdanalınarak davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yapılan 65.-TL davetiye, 11,85.-TL müzekkere gideri, 275.-TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 351,85.-TL yargılama giderinin davanın davalıdan alınarak davacıya verilmesine.
Gider avansından arta kalan miktarın hükmün kesinleşmesine müteakip talep halinde ilgilisine iadesine.
İlanın yayımlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılacağı sayılacağı ve davalının yasal süre içerisinde temyiz etmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususu ve karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/07/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR