İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00649883
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/328 Esas
Tebligat Konusu
:
gaipler:Yorgi oğlu Dimitri, Vasil kızı Elenko ve Nikola
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL

17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/328 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hk.

Dava konusu İstanbul Sarıyer İlçesi Yenimahalle mah. Sulubahçe mevkii 814 ada, 9 parsel sayılı, 132,24 m² sahalı taşınmazın, ¼ hissesinin Yorgi oğlu Dimitri, 4/2 hissesinin Vasil kızı Elenko ve¼ hissesinin Nikola'nın adına kayıtlı olduğu, adı geçen Yorgi oğlu Dimitri, Vasil kızı Elenko ve Nikola'nın, gaip olması nedeniyle Sarıyer 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/328 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul defterdarlığının kayyım olarak atandığı, M.K.588 maddesindeki yasal sürenin dolduğu bildirilerek, İstanbul,Sarıyer, Yenimahalle mah.,Sulubahçe mevkii 814 ada,9 parsel sayılı, 132,24 m² sahalı taşınmazın,¼ hisse sahibi Yorgi oğlu Dimitri, 4/2 hissesahibi Vasil kızı Elenko ve¼ hisse sahibi Nikola'dan bugüne kadar haber alınamadığından GAİPLİĞİNE, taşınmazın Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen İstanbul, Sarıyer, Yenimahalle mah., Sulubahçe mevkii 814 ada, 9 parsel sayılı, 132,24 m² sahalı taşınmazın, hissedarları olan Yorgi oğlu Dimitri, Vasil kızı Elenko ve Nikola'yı tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde istanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/328 Esas Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince gaipliğine ve gaip adına olan taşınmazın Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verileceğ ilan olunur.08/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR