İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00649879
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/325 Esas
Tebligat Konusu
:
gaipler:Sıdıka, Mithat, Mehmet Salih, Rıza ve Nazmiye
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL

17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/325 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hk.

Dava konusu İstanbul, Fatih, Küçük Mustafa Paşa Mah. Şerefiye Sk. bulunan 256 pafta 2205 ada, 15 parsel79.00 m2 sahalı taşınmazın tamamı verasette iştirak halinde Sıdıka, Mithat, Mehmet Salih, Rıza ve Nazmiye'nin adına kayıtlı olduğu, adı geçen Sıdıka, Mithat, Mehmet Salih, Rıza ve Nazmiye'nin gaip olması nedeniyle Fatih 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/12 Esas ve 2002/873 karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul defterdarlığının kayyım olarak atandığı, M.K.588 maddesindeki yasal sürenin dolduğu bildirilerek, İstanbul,Fatih,Küçük Mustafa Paşa Mah.Şerefiye sk.bulunan 256 pafta 2205 ada, 15 parsel79.00 m2 sahalı taşınmazın adına kayıtlı olduğu Sıdıka, Mithat, Mehmet Salih, Rıza ve Nazmiye'den bugüne kadar haber alınamadığından GAİPLİĞİNE, taşınmazın Nişancı Mehmet Paşa Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir. Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen İstanbul,Fatih,Küçük Mustafa Paşa Mah.Şerefiye sk.bulunan 256 pafta 2205 ada, 15 parsel79.00 m2 sahalı taşınmazın, hissedarları olan Sıdıka, Mithat, Mehmet Salih, Rıza ve Nazmiye'yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde istanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/325 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince gaipliğine ve gaip adına olan taşınmazın Nişancı Mehmet Paşa Vakfı adına tesciline karar verileceğ ilan olunur.08/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR