İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle) dava tebliği

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00597651
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 06.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/147 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL

13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/147 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hasımsız olarak açılan gaiplik-tapu iptali tescildavası nedeniyle;

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü vekiliFatih İlçesi, Hatice Sultan Mahallesi, Sulukule Sokağında bulunan 467 pafta, 2526 ada, 12 parsel sayılı 70,69 m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı taşınmazın "Sultan Mahmut Hanı Sani ve Darüşşafaka Vakfından" icareli, kargir ev vasıflı taşınmazın 30/240 hissesi maliki Yorgi zevcesi İstavriyani, 27/240 hissesi maliki Dimitri kızı Elefteriya, 45/240 hissesi maliki Yorgi kızı Yersimani, 27/240 hissesi maliki Dimitri kızı Anastasya'ın adına 17/01/1957 tarihlikadastro tesiti ile kayıtlı olduğunu,bahse konu taşınmazın 16/10/1934 tarihli kayda istinaden, 25/11/1957 tarihli kadastro tespiti ile kayıtlı olduğunun tapu kaydının tetkikinden anlaşıldığını, bahse konu taşınmazın kaydındaki vakıf şerhinin 04/08/1959 tarihinde terkin edilmiş ise de, İstanbul Defterdarlığının 19/04/2016 tarih ve 2661 sayılı yazısı ile müvekkili idareye ihbarda bulunulduğunu, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 2008/4645 Esas ve 2008/7177 karar ile 2009/6833 esas ve 8116 kaar sayılı kararları ile taviz bedeli ödemek sureti ile vakıf şerhi terkin edilmiş olsa dahi malikinin marasçısız ölmesi vb durumunda taşınmazın vakfı adına tescil edilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığını,5737 sayılı vakıflar kanununun 17. maddesi ile de "Tasarruf edenlerin veya maliklerin mirasçı bırakmadan ölümleri, kybolmaları, terk veya mübadil gibi durumlara düşmeleri halinde icareteynli ve mukaatalı taşınmaz malların mülkiyeti vakfı adına tescil edilir" hükmünün getirildiğini, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 23/01/2001 gün 2000/15340 esas ve 2001/515 karar sayılı ilamında belirtildiği gibi 2888 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 24/09/1983 tarihinden sonra bir vakıf taşınmazının hazineye intikalinin kanunun söz konusu olamayacağından dava konusu taşınmazın vakfı adına tescili bu davanın açılması zaruriyetinin doğduğunu belirterek Yorgi zevcesi İstavriyani, Dimitri kızı Elefteriya, Yorgi kızı Yersimani, Yorgi kızı Anastasya'nın gaipliğine, Fatih İlçesi, Hatice Sultan Mahallesi, Sulukule Sokağında bulunan 467 pafta, 2526 ada, 12 parsel sayılı 70,69 m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı taşınmazın "Sultan Mahmut Hanı Sani ve Darüşşafaka Vakfı"adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Yukarıda adı yazılı Yorgi zevcesi İstavriyani, Dimitri kızı Elefteriya, Yorgi kızı Yersimani, Dimitri kızı Anastasya hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi, malumatlarının İstanbul 13.AsliyeHukuk Mahkemesinin 2017/147 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.'nun 33. ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 05/04/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR