İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00638793
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 21.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/273 Esas
Tebligat Konusu
:
Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası
Tebligat Muhatabı
:
KAMUOYU

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2017/273 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesi ile İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Üçşehitler Mahallesi, Evlice Baba Mescidi Sokak 62 pafta, 26 ada 17 parsel 199 m2 yüzölçümlü bahçeli kagir ev vasıflı taşınmazın 1/2 hisse maliki Ethem oğlu İsmail'e Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 30/11/2006 tarihli ve 2006/801 esas 2006/1290 karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiğini, Eyüp 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22/05/2007 tarih ve 2004/437 esas ve 2007/545 karar sayılı kararı ile taşınmazın satışına karar verildiğini, Eyüp 2. İcra Müdürlüğü'nün 16/05/2008 tarihinde 2007/9 numaralı satış dosyasından satıldığını, satıştan gaibin hissesine düşen bedelin kayyım hesaplarına aktarıldığını, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğunu, açıklanan nedenlerle Ethem oğlu İsmail'in gaipliğine, 1/2 hissesi adına kayıtlı 62 pafta 26 ada 17 parsel sayılı 199 m2 yüzölçümlü bahçeli kagir ev vasıflı taşınmazın hazine adına tesciline ve taşınmazda gaip hissesine düşen satış bedeli ve faizin hazine hesaplarına aktarılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Gaipliğine karar verilmesi istenen Ethem oğlu İsmail hakkında bilgisi bulunanların 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin2017/273 Esas sayılı dava dosyasına gerekli bilgi vermeleri aksi takdirde Ethem oğlu İsmail'in gaipliğine ve 1/2 hissesi adına kayıtlı 62 pafta 26 ada 17 parsel sayılı 199 m2 yüzölçümlü bahçeli kagir ev vasıflı taşınmazın hazine adına tesciline ve taşınmazda gaip hissesine düşen satış bedeli ve faizin hazine hesaplarına aktarılmasına karar verileceği T.M.K. 'nun 33. Maddesi uyarınca 1. Kez ilan olunur. 23/06/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR