İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00614257
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 04.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/482 Esas
Tebligat Konusu
:
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası
Tebligat Muhatabı
:
KAMUOYU

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2. İ L A N
T.C.
İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2015/482 Esas

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İSTANBUL VAKIF BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileHASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, KalenderhaneMahallesi, Akçil Sokağındabulunan 461pafta, 2398ada, 11 parsel sayılı, 87,09 m² miktarlı Silahtar Hazreti Şehriyari Hafız Mehmet Efendi Vakfındanicareli arsa vasıflı taşınmazın tamamı eşit olarak İbrahim Ethem çocukları Sakıp, Nadir ve Ömerin adına 29/12/1955tarihli kadastro tespit edildiğini, davacı Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden icareli taşınmazın hisse maliklerinin gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın Vakıflar Yasasının 17. maddesi gereğince Silahtar Hazreti Şehriyari Hafız Mehmet Efendi Vakfıadına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;
Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki İbrahim Ethem çocukları Sakıp, Nadir ve Ömerin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2015/482 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri 2. KEZ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10/05/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR