İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası duruşma günü tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637410
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 19.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı Sevim Yurtlu
Dosya Numarası
:
2010/580 Esas
Tebligat Muhatabı
:
DAVALILAR : 1- MUSTAFA 2- MÜEYYER 3- NEYİRE
Duruşma Tarihi
:
14.11.2017 10:15

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2010/580 Esas

DAVALILAR :
1- MUSTAFA
2- MÜEYYER
3- NEYİRE

Davacı Sevim Yurtlu vekili tarafından davalılar T.C. Hazinesi, Maltepe Tapu Sicil Müdürlüğü, Ali Kocaman, Müeyyer, Mustafa, Neyire aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında;
Mahkememizden verilen karar gereğince davalılar MUSTAFA, MÜEYYER ve NEYİRE'nin adresi mechul kalıp dava dilekçesikendisine ilanen yapıldığından ön inceleme duruşma gününün tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla.
Ön inceleme duruşma günü olan 14/11/2017 günü saat 10.15 de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekilletemsilettirmeniz, hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde davaya yokluğunuzda bakılacağı hususu ile ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliğ yerine kaim olmak üzere HMK'nun 147/2 maddesi uyarında ilanen tebliğ olunur. 11/07/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR