İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00688842
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 29.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/338 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
08.02.2018 10:55

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2016/338 Esas

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Dava konusu İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan 27 pafta, 33 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın mutassarrıfların hayat ve mematı belli olmadığından, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22/10/2003 tarih ve 1981/56 esas ve1982/30 sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyımla idare edilen taşınmazın mutasarrıflarının gaipliğine ve adına kayıtlı taşınmazın satış bedelinin faizi ile birlikte Hazine adına aktarılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
Dava konusu İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan 27 pafta, 33 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın malikleri olan ;Abdurrahman karısı Zübeyde (2/12 hissesi, Hüseyin evlatları Şerife (2/12 hissesi), Hüseyin evlatları Tayyibe(2/12 hissesi),Tahir oğlu Ali(2/12 hissesi), Tahir oğlu Mehmet2/12 hissesi). Tahir oğlu Mustafa(2/12 hissesi),Tahir oğlu Hüseyin(2/12 hissesi).Tahir oğlu Haydar( 2/12 hissesi), Ahmet oğlu İhsan(2/12 hissesi)'ı tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ikinci ilanının gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerinde duruşmanın bırakıldığı 08/02/2018 tarih saat 10:55'e kadar İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/338 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi aksi takdirde yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNEve adına kayıtlı taşınmazınhissesine düşen taşınmaz satış bedelinin faizi ile birlikte hazine adına aktarılacağına karar verileceği ilan olunur. 24/10/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR