İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00673764
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 06.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı : Vakıflar Genel Müdürülüğüne İzafeten İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2016/105 Esas
Tebligat Konusu
:
Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.

İL A N
İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN

Sayı : 2016/105 Esas

Davacı , Vakıflar Genel Müdürülüğüne İzafeten İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Vekili tarafından Davalı Maliye Hazinesine İzafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; İstanbul ili Fatih İlçesi, Koca Mustafa Paşa Mahallesi Balıkçı sokağında bulunan 310 pafta, 1207 Ada ,18 parsel sayılı 38 m2 sahalı kargir ev vasıflı taşınmaz malın hisse maliklerinden Erofilos ÇOLA, Andon ÇOLA ve Aleko ÇOLA ' nın adlarına kayıtlı iken adı geçenlerin adresleri araştırıldığı halde bulunamadığından gaip olmaları nedeniyle , hayat ve mematı hakkında malumatı olanların Hakimliğimizin 2016/105 Esas sayılı dosyasına M.K. 'nun 32. Maddesi gereğince bildirmeleri istenilmiş , bu güne kadar dosyaya vaki bir müracaat olmadığından ,gaipliklerine karar verileceği 2. kez ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR