MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu i·ptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00594696
Şehir : Malatya / Battalgazi
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 29.04.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1161
Tebligat Konusu
:
Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 2068,2069,2070,2072,2074 parselde bulunan taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Ali kızları Fatma ve Mihri hakında bilgisi olanlar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/1161 Esas
DAVALI : HASIMSIZ
Davacı Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı Malatya Maliye Hazinesi vekili, Malatya 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/182 esas sayılı dosyası ile Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 2068,2069,2070,2072,2074 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak Kayyım davası açtıklarını, dava konusu taşınmaz maliklerinden Ali kızları Fatma ve Mihri 'nin açık kimlikleri ve adresleri bulunamadığından, taşınmazın idaresi için adı geçenlere 3561 Sayılı Kanunun 427.md si gereğince Malatya 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/182-458 esas-karar sayılı ilamı ile kayyım olarak tayin edildiklerini, aradan geçen süreye rağmen açık kimlikleri ve adresleri tespit edilemeyen şahıslardan haber alınamadığını, bu nedenle adı geçen kişilerin hisselerinin Maliye Hazinesi adına tescilinin sağlanması için Malatya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/1161 esas sayılı dosyası ile dava açtıklarını, bu nedenle yukarıda isimleri yazılı taşınmaz maliklerinin hisselerinin Maliye Hazineye devrine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememizce M.K'nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda açık kimlikleri yazılı Ali kızları Fatma ve Mihri hakında bilgisi olanların, yerini bilen ve tanıyan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde mahkememizin 2016/1161 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR