İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00649189
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 10.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/12704 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
GAITH (M.A) M. AMMOURI

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2017/12704 ESAS
ALACAKLI : FEHİME ERNUR KUNTER,
VEKİLİ : Av. Muhammed Balta
Osmaniye Mah. Kireç Ocağı Yolu Anıtsaray Apt. A Blok No.1/7 Bakırköy / İSTANBUL
BORÇLU : GAITH (M.A) M. AMMOURI,
Topkapı Mah. Millet Cad. N.168Fatih / İSTANBUL
BORÇ MİKTARI : 5.462,59 TL (Faiz ve Masraf Hariç)
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 30 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 45 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği ve kira akdini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının tetkik merciinden tahliyenizi isteyebileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 07/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR