Yazdır

ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623618
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 18.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : BÜŞRA ULUSOY
Dosya Numarası : 2015/373 Esas

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.
ANKARA
18 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/373
KARAR NO : 2017/51


Davacı Milli Eğitim Bakanlığı vekilitarafındanBüşra Ulusoy aleyhine açılan Alacak davasında;
Mahkememizin 23/02/2017 gün ve 2015/373 esas, 2017/51 karar sayılı ilamı ile AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE, 9.372,71 TL alacağın; 2.061,02 TL nin 15/12/2014 tarihinden, 2.242,83 TL nin 15/01/2015 tarihinden, 2.183,33 TL nin 15/02/2015 tarihinden, 2.183,33 TL nin 15/03/2015 tarihinden,bakiyesinin 15/04/2015 tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ,
1.980,00 TL vekalet ücreti, 5.101,45 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, alınması gerekli 640,25 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazine'ye irad kaydına karar verilmiş olup, iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı vetebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine karşı istinaf yoluna gidilebileceği, bu gün sonunda davalı yönünden istinaf süresinin sona ereceği davalı BÜŞRA ULUSOY'a ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR