DENİZLİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtıranın ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00663630
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 14.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/2797 Esas
Tebligat Konusu
:
İİK.'nun 153. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE DÜZENLENEN MUHTIRANIN İLANEN TEBLİĞİ
Tebligat Muhatabı
:
Ümmühan Somunoğlu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ
8. İCRA DAİRESİ
2016/2797 ESAS
DENİZLİ 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İİK.'nun 153. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE DÜZENLENEN
MUHTIRANIN İLANEN TEBLİĞİ

İpotek borçlusu Gülderen Çetin tarafından ipotek alacaklıları Ümmühan Somunoğlu(Salih Karısı Ahmet Kızı) aleyhine yapılan ipoteğin terkini hakkında icra takibinde, ipotek alacaklılarının adresinin tapu kayıtlarında mevcut olmadığının bildirildiği gibi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ipotek alacaklısı Ümmühan Somunoğlu 'na işbu muhtıranın İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir. Denizli İli,Merkezefendi İçesi, GürpınarMah.,1503 ada, 1 parselKat:1 6 nolu BB'de kayıtlı taşınmazın kaydında 27/10/1987 tarih ve 11109 yev. Nolu işlemle 14.722,00 ETL bedelli 0/0 dereceden tesis olunan ipoteğin terkini için taşınmazın tapu maliki ipotek borçlusu Gülderen Çetin vekili Av. Üzeyir Çiçekçi tarafından İİK.153 maddesi gereğince takip talebinde bulunularak ipotek bedeli ve faizlerine karşılık 17/05/2016 tarih ve 4333 sayılı makbuzla 14,72 TL. dosyamıza bloke edilmiştir. İşbu muhtıranın yayını tarihinden itibaren 15 güne 15 gün ilaveten 30 gün içinde ipotek bedelini almanız ve ipoteğin terkini talebinde bulunmanız aksi takdirde İcra Hukuk Mahkemesi kararı gereğince ipoteğin kaldırılacağı hususunun bilinmesi İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.27/12/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR