Yazdır

ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mirasçılık belgesi istemli dava tebliği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00603791
Şehir : Erzurum
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Züferika Güler'in mirasçıları
Dosya Numarası : 2015/766 Esas

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 594. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.
ERZURUM
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/766 Esas

Davacı Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı-Erzurum ile mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemi davası nedeniyle;
Erzurum ili Yakutiye İlçesi Sultanmelik mahallesi 455 ada 44 parsel sayılı taşınmazda maliki olup, ölü olduğu anlaşılan Züferika Güler'in Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda mirasçısı bulunamadığından, Türk Medeni Kanunu'nun 594. maddesigereğince miras bırakanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını Mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzüre mirasın Medeni Kanun'un 501. maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur. 04/05/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR