İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mirasçılık belgesi istemi davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/29 Esas
Tebligat Konusu
:
Mirasçılık belgesi istemi davası
Tebligat Muhatabı
:
Murisler

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/29
Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından açılanMirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
İzmir ili, Konak ilçesi, Tınaztepe Mh. Cilt No:93, Hane No.92'de nüfusa kayıtlıNurullah ve Dudu'dan olma, 1909 Demirci doğumlu, TC No:5******************6 muris Fatma ERŞENGÖZ'ün, ana baba kardeş ve varsa çocuklarından mirasçı bulunup bulunmadığı bilinmediğinden;
TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile2 kez yayınlanacak işbu ilanınson ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçıtespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK.nun 594/2 maddesi gereğince mirasındevlete intikal edeceği ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR