MANİSA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mahkemeden adi tasfiye yapılmasına ilişkin karar ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1 İflas
Tebligat Konusu
:
Adi Tasfiye
Tebligat Muhatabı
:
ilgililer
Duruşma Tarihi
:
28.09.2017 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MANİSA 1. İCRA DAİRESİ
2017/1 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI


Manisa 1 .İcra İflas Müdürlüğünden
Dosya NO:2017/1 İflas
Müflisin Adı :
Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğünün (6467) sicil numarasında ve (**********) nolu vergi numarasında kayıtlı Tekerler İnşaat ve Deri Sanayi Ticaret Limidet Şirketi
Adresi : Manisa merkez Yarhasanlar mahallesi bekçi (2305.) sokak NO:2/3 Merkez/MANİSA
Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 06/04/2017 tarih ve 2014/921 Esas ve 2017/118 karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğünün (6467) sicil numarasında ve (**********) nolu vergi numarasında kayıtlı Tekerler İnşaat ve Deri Sanayi Ticaret Limidet Şirketi hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılmasına karar verilmiş olmakla;
1) Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların Dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Müdürlüğümüz dosyasına kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,
2) Müflise borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halde (İc.İf.K.nun 336. maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,
3) Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde İflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özüre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları.(İc.İf.K.ıııı M:336),
4) 28/09/2017 günü saat 14.00'da Manisa l.İcra İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar Toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, Müflis ve Müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.02/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR