Yazdır

ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636511
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : İzzet Selek
Dosya Numarası : 2014/721 Esas

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 594. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.
ADANA
4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2014/721 Esas 11/07/2017
Konu : İlanen Tebligat
İ L A N


Davacı 13.Noterliği tarafından mahkememizde hasımsız olarak açılan Vasiyetname davasında; Vasiyet eden Esat Selek'in özetle " Hisseli veya müstakilen sahili bulunduğu Adana ili Seyhan ilçesi 1362 ada 240 parsel, Adana ili Çukurova ilçesi 6721 ada 1 ve 5 parsel sayılı taşınmazdaki hak ve hisselerinin tamamını 21550040254 TC nolu Mehmet Haluk Tıltay'a, Adana ili Çukurova ilçesi 749 parsel sırasında kayıtlı kök parselden belediyece yapılan düzenleme sonucu dağılan yine aynı yerde bulunan 4714 ada 1 parsel , 4713 ada 2 parsel, 4710 ada 1 parsel, 749 parsel, 6362 ada 1 parsel, 5733 ada 1 parsel, 6139 ada 3 parsel, 6233 ada 1 parsel, 6233 ada 1 parsel, 6233 ada 2 parsel sayılı taşınmazlardaki hak ve hisselerinin tamamını 21556040036 TC nolu Mustafa Haluk Tıltay'a bıraktığı"şeklindeki vasiyetname mahkememizce açılıp okunmuş olup,
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen mirasçı (16513203012 T.C. Kimlik numaralı) İzzet Selek'e çıkartılan davetiyelerin de bila iade edildiğinden, kolluk kuvvetler aracılığıyla da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, 6100 sayılı HMK'nun 341. vd. Maddeleri gereğince kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olarak verilen karar mirasçı (16513203012 T.C. Kimlik numaralı) İzzet Selek'e ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR