ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Maddi tazminat davasına ilişkin tebligat

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00654519
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 20.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/415 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Cihan TEKMEN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2015/415


DAVACI : Almanya Federal Cumhuriyeti
VEKİLİ : Av. Nil SIZIR
Tunus Cad. No: 15/4 Kavaklıdere Çankaya ANKARA
DAVALI : 1.) Haydar KAVDIR (T.C. Kimlik No: 1************)
2.) Cihan TEKMEN (T.C. Kimlik No: 1**********)
3.) Emrah YAHŞİ (T.C. Kimlik No: 1***********)
DAVA TÜRÜ : Maddi Tazminat
DAVA DEĞERİ : 35.674,70 Euro
DAVA TARİHİ : 21/12/2015
TEBLİĞ KONUSU : Davalı Cihan Tekmen'in tebliğe yararlı adresinin tespit edilememesi nedeniyle ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir tensip tutanağının tebliğine ilişkindir.
İLANI VEREN MERCİ : Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi (2015/415 Esas)
28/12/2010 tarihinde Alman Büyükelçiliği baş müsteşarı görevini yapmakta olan Thomas Eberhard Schultze'nin davalılar tarafından saldırıya uğraması neticesinde, resmi görev esnasında gerçekleşen haksız eylemler dolayısıyla Almanya Federal Cumhuriyeti'nin uğramış olduğu zararın tazmin edilmesine dair mahkememizde görülmekte olan maddi tazminat davası nedeniyle,
Davalılardan Cihan TEKMEN'in tebligata yarar adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği,
Tüm araştırmalara karşın adresitespit edilemeyen davalı Cihan TEKMEN'in adresinin tespit edilememesi nedeniyle yapılan tebligatların sonuçsuz kalacağı değerlendirildiğinden, Tebligat Kanununun 29. 30. Maddeleri uyarıncadavalıya İLANEN TEBLİGAT yapılmasına karar verilmiştir.
İlanın yayımlanmasından itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesinde öngörülen BİR HAFTALIK tebliğ süresi sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ihtar ve İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR