SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası tescil ve karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
HAZİNE
Dosya Numarası
:
2017/185 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/185 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , HAZİNE ile Davalılar , AYŞE ÖZTÜRK, HAMDİYE HOŞOĞLU, HAVA AKYÜZ, MERYEM ŞAHİN, MEVLÜDE AYAR, MUSTAFA KARAMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;
Davacı MALİYE HAZİNESİ vekili davaya konu 07/08/2017 tarihli dava dilekçesi ile “Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi, Konuklu mahallesinde kain 223 ada 4 parsel sayılı ve davalılar 23**74 T.C. Nolu AYŞE ÖZTÜRK, 21**48 T.C. Nolu HAMDİYE HOŞOĞLU, 69**70 T.C. Nolu HAVA AKYÜZ, 45**6T.C. Nolu MERYEM ŞAHİN, 53**42 T.C. Nolu MEVLÜDE AYAR, 27**584T.C. Nolu MUSTAFA KARAMAN 'ın hissedarı olduğu 2409,01 m2 yüzölçümündekitaşınmazın 1512,52 m2'lik kısmının hidroelektrik santrali yapımı amacıyla Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından Acele kamulaştırılmasına, Bakanlar Kurulunun 27/04/2017 tarih ve 2015/7662 sayılı kararı ilekamulaştırılmasına karar verildiği, tahmin edilen bedel tespit raporundaki bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından mahkememize iş bu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. 14. maddesinde öngörülen 30 gün içinde tebliğ tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşıMALİYE HAZİNESİ'ne düzeltim davası açılabilecekleri, 14. maddede belirtilen süre içersinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince davalılar adına mahkemece belirlenecek Sürmene Halk Bankası Şubesine yatırılmasına, davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR