TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası tescil ve karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2017/974 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Malikler

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında;
Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince tensibenverilen kararuyarınca;aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilenkısmın davacı idarenin kararı ilekamulaştırılmasına karar verildiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememizce işbu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılan yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazınbelirlenecekkamulaştırma bedelinin 4650 S. K. Gereğincesaptanmasını mütaakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenenTC Ziraat Bankası TrabzonMerkez Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 S. K. İledeğişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
İLİ: TRABZON İLÇESİ:ORTAHİSARDURUŞMASAATİ:09:00 DURUŞMA TARİHİ:30.11.2017
Esas No: Malik Mahalle: Ada:Parsel:Arsa Tapu Miktarı: Kamulaştırılan Alan:
2017/974 Katibe Başkan, Çarşı 191 18 18 m2 18m2
Nuriye Okumu, Kemal Okumuş, Güngör Turhan, Gürsel Turhan, Hava Başkan, Kemal Başkan, Hasan Başkan, Nejdet Başkan, Rüstem Başkan, Fikret Başkan, Nalan Başkan, Arzu Başkan, Burhan Omar, Emine Yiğit, Faik Yiğit, Sevim Yadigar, Meliye Örs, Hacı Pir Yiğit, Kadir Yiğit, Osman Yiğit, Fatma Çolakoğlu, Memnune Yiğit, Affan Yiğit, Bahriye Sezgin, Hanım Yiğit, Canan Bektaş, Binnaz Er, Hacı Yiğit, Ahsen Akçay, Ahmet Akçay, Mehmet Akçay, Kazime Peker, Şerafettin Peker, Zeki Peker, Hatice Peker, Fatih Peker.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR