RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası tescil ve karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00646946
Şehir : Rize
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 05.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2017/202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216
Tebligat Muhatabı
:
Malikler

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin davasından verilen ara kararı gereğince;
Mahkememize açılan işbu davalar ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik8. maddesine göreoluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazın tahmini bedelinin tespit edilmiş olduğu,aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapanidarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinintespiti ile tesciline dairmahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalardahusumetin davacı idareyeyöneltileceği ,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adınatescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesineyatırılacağı,
5-Mahkememizce karar gereğince duruşma günlerinin 31/10/2017 günü saat: 11.00'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik10. Maddesi4. fıkrası gereğinceilan olunur. 31/07/2017
ESAS NO : 2017/202
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Derepazarı İlçesi Merkez Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 228 ada 2 parsel
VASFI : Çay bahçesi
TAPU ALANI : 3.626,41 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 15,83 m2
TAŞINMAZIN MALİKİ : Tahir Köse ve ark.
ESAS NO : 2017/203
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli İkizdere İlçesi Güneyce Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 127 ada 1, 2, 7 ve 12 parseller
VASFI : Çay Bahçesi, Tarla
TAPU ALANI :397,13 m², 360,61 m², 136,57 m², 1.672,77m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 397,13 m², 360,61 m², 436,57 m², 956,35 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Ayşe Oğuz ve ark.
ESAS NO : 2017/204
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Tophane Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 136 ada 35 parsel
VASFI : Bahçe
TAPU ALANI : 679,03 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN:260,81 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : İbrahim Mumcu ve ark.
ESAS NO : 2017/205
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Müftü Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 191 ada 25 parsel
VASFI : Arsa
TAPU ALANI : 389,75 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN:189,52 m2
TAŞINMAZIN MALİKİ : Solmaz Küçükoğlu ve ark.
ESAS NO : 2017/206
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Müftü Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 215 ada 25 parsel
VASFI : Bahçe
TAPU ALANI : 352,00 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 221,33 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Ramazan Türüt ve ark.
ESAS NO : 2017/207
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Müftü Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 190 ada 8 parsel
VASFI : Aile Mezarlığı
TAPU ALANI : 76,50 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 76,50 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Mehmet Salih Özkan
ESAS NO : 2017/208
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Müftü Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 215ada 31 parsel
VASFI : Mesken
TAPU ALANI : 154,88 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 105,60 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Hamit Öztürk ve ark.
ESAS NO : 2017/209
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Müftü Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 215 ada 7 parsel
VASFI : Bahçe
TAPU ALANI : 1.188,00 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN:47,94 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Ahmet Ozan ve ark.
ESAS NO : 2017/210
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Derepazarı İlçesi Merkez Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 231 ada 4 parsel
VASFI : Çay bahçesi
TAPU ALANI : 2.418,46 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN:902,21 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Selahattin Tüfekçi ve ark.
ESAS NO : 2017/211
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Camidağı Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 105 ada 30 parsel
VASFI : Tarla
TAPU ALANI : 1.612,51 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 1.612,51 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Yunus Toptan ve ark.
ESAS NO : 2017/212
TAŞINMAZLARIN YERİ : Rize İli Merkez Camidağı Mahallesi
TAŞINMAZLARIN NOSU : 105 ada 12 parsel
VASFI : Tarla
TAPU ALANI : 2.873,17 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 649,31 m²
TAŞINMAZIN MALİKLERİ : Havva Köse ve ark.
ESAS NO : 2017/213
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Camidağı Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 105 ada 36 parsel - 105 ada 37 parsel
VASFI : Çay bahçesi
TAPU ALANI : 269,27 m² - 2.110,33 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 269,27 m² - 2.110,33 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ :Mustafa Zafer ve ark.
ESAS NO : 2017/214
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Kaplıca Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 1001 ada 11 parsel
VASFI : Tarla
TAPU ALANI : 1.847,00 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 1.003,81 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Kenan Beyazıt ve ark.
ESAS NO : 2017/215
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Kaplıca Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 1010 ada 1 parsel
VASFI : Üzerinde Kargir ev olan Tarla
TAPU ALANI : 1.680,00 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN:943,98 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Ayşe Kayhan ve ark.
ESAS NO : 2017/216
TAŞINMAZIN YERİ : Rize İli Merkez Müftü Mahallesi
TAŞINMAZIN NOSU : 215 ada 26 parsel
VASFI : Mesken
TAPU ALANI : 290,46 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 188,11 m²
TAŞINMAZIN MALİKİ : Saffet Öksüz ve ark.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR