RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası tescil ve karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00645480
Şehir : Rize
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 03.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2017/241 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar
Duruşma Tarihi
:
07.11.2017 09:15

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/241 Esas
Davacı , KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescildavasındaverilen ara kararı gereğince ;
Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik8. maddesine göreoluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafındantaşınmazların tahmini bedellerinintespit edilmiş olduğu,aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapanidarece 2942 sayılı yasanın10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinintespiti ile tesciline dairmahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanıngazetede yayınlandığıtarihten itibaren30 gün içindekamulaştırma işlemine karşıidari yargıda iptal vemaddi hatalara karşı daadli yargıdadüzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalardahusumetindavacı idareyeyöneltileceği ,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülensüre içerisindekamulaştırma işlemine karşıidari yargıdaiptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarınıbelgelendirmedikleri takdirde,kamulaştırma işleminin kesinleşeceğivemahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz malınkamulaştırma yapan idare adınatescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelininhak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesineyatırılacağı,
5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 07/11/2017 günü saat 09:15'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihe esas alınarak mahkememizesunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik10. Maddesi4. fıkrası gereğinceilan olunur.25/07/2017
ESAS NO-İL-İLÇE-KÖY - ADA-PARSEL- KAMULAŞTIRILAN M²-DAVALILAR

2017/241 RİZE MERKEZ TOPHANE MAH. 121 ADA 3 PARSEL 281,74 NİHADET KOPUZ
2017/253 RİZE MERKEZ KAPLICA MAH. 1215 ADA 7 PARSEL 31,50 KAZIM NURİK
2017/241 RİZE DEREPAZARI İLÇESİ MERKEZ MAH. 231 ADA 13 PARSEL 921,58 ZELİHA SAVUT
2017/234 RİZE İKİZDERE İLÇESİ GÜNEYCE MAH. 140 ADA 10 PARSEL 140 ADA 8 PARSEL 140 ADA 10 PARSEL 691,45
140 ADA 8 PARSEL 1.446,12
FATMA KARA VE DİĞ.
2017/238 RİZE İKİZDERE İLÇESİ GÜNEYCE MAH. 128 ADA 1PARSEL 92,14 CEVAHİR YILMAZ VE DİĞ.
2017/257 RİZE DEREPAZARI İLÇESİ MERKEZ MAH. 231 ADA 8 PARSEL 346,22 İLYAS YILDIZ VE DİĞ.
2017/245 RİZE İKİZDERE İLÇESİ GÜNEYCE MAH. 140 ADA 7 PARSEL 635,02 YUSUF OĞUZ VE DİĞ.
2017/241 RİZE MERKEZ KAPLICA MAH. 1008 ADA 10 PARSEL 385,59 İSMAİL GÜLER VE DİĞ.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR