RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası tescil ve karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00644247
Şehir : Rize
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 30.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2017/237,242,235,246,236,248,260,251,256 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
09.11.2017

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/237,242,235,246,236,248,260,251,256, Esas
Davacı , KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında verilen ara kararı gereğince;
Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu,aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapanidarece 2942 sayılı yasanın10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal vemaddi hatalara karşı daadli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 09/11/2017 günü saat 'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihe esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik10. Maddesi4. fıkrası gereğince ilan olunur.25/07/2017

ESAS NO İL-İLÇE-KÖY ADA - PARSEL Kamulaştırılan m² Davalılar
2017/237 Rize İli İkizdere İlçesi Güneyce Mahallesi 127 Ada 5 ve 3 parsel 328,35 m² ve 303,10 m² Asiye Algül ve diğ.
2017/242 Rize İli İkizdere İlçesi Güneyce Mahallesi 127 Ada 6 ve 4 parsel 448,72 m²
478,69 m²
Emine Algül ve diğ.
2017/235 Rize İli Merkez İlçesi Müftü Mahallesi 191 ada 27 parsel 101,60 m² Hamit Beşikçi
2017/246 Rize İli İkizdere İlçesi Güneyce Mahallesi 140 ada 5 ve 3 parsel 1.528,83 m²
1.357,57 m²
İbrahim Yılmaz ve diğ.
2017/236 Rize İli Merkez İlçesi Kaplıca Mahallesi 1010 Ada 3 Parsel 88,00 m² Mamure Yılmaz ve Rıza Yılmaz
2017/248 Rize İli Merkez İlçesi Tophane Mahallesi 122 Ada 34 Parsel 252,04 m² Ahmet Özçelik
2017/260 Rize İli Derepazarı İlçesi Merkez Mahallesi 232 ada 14 Parsel 934,92 m² Muammer Yıldız, Şemsettin Yıldız ve Zekeriye Yıldız
2017/251 Rize İli Merkez İlçesi Müftü Mahallesi 215 Ada 9 Parsel 566,36 m² Mehmet Pehlivan ve diğ.
2017/256 Rize İli Derepazarı İlçesi Merkez Mahallesi 231 Ada 5 Parsel 621,16 m² Nevin Artar ve diğ.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR