BÜYÜKÇEKMECE 6 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650748
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 12.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
İSKİ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/343 Esas
Tebligat Konusu
:
İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi,Muratbey 36 parsel sayılı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar : Bayram Altun, Nadir Altun, Semral Uçan, Servet Altun ve Seval KOÇ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/343 Esas
İLAN

Davacı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Berrin Erdoğan tarafından dava konusu, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi,Muratbey 36 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma sahası içinde kalması nedeniyle, 2942 Sayılı Yasa'nın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca, kamulaştırılması yönünde alınan karar gereği, davalılar, Bayram Altun, Nadir Altun, Semral Uçan, Servet Altun ve Seval KOÇ hisselerinin değerinin tespiti ile mülkiyetinin haciz, ipotek ve her türlü takyidattan arındırılmış olarak taşınmazın davacı idare adına tapuya kayıt ve tescili istemli dava açılmıştır.
TAPU KAYDI : Dava konusu, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi,Muratbey 36 parsel sayılı taşınmaz
TAPU MALİKİ : Bayram Altun, Nadir Altun, Semral Uçan, Servet Altun, Seval Koç
KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ Genel Müdürlüğü
İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
Açılacak davalarda husumetin,İSKİ Genel Müdürlüğü'neyöneltileceği,
2942 Sayılı Yasa'nın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içinde, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden, taşınmazın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank T.A.O. Valide Sultan Şubesi'ne Şubesi'ne yatırılacağı,
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR