BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00639536
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 22.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MİLLİ GAZETE 22.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DAVACI :ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2017/243 Esas
Tebligat Konusu
:
İstanbul ili Esenler İlçesi, Menderes Mah., 2 Pafta, 4765 Parsel sayılı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
DAVALI :İdris Özyıldırım, Beycan Özyıldırım, Alime Gülbay, Melek Aygün,Cemal Turhan, Eren Erdoğan, Emrah Erdoğan, Leyla Erdoğan

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/243
KAMULAŞTIRMA İLANI

DAVACI :ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ : Av.Serkan Baş
DAVALI :İdris Özyıldırım, Beycan Özyıldırım, Alime Gülbay, Melek Aygün,Cemal Turhan, Eren Erdoğan, Emrah Erdoğan, Leyla Erdoğan,
DAVA : KAMULAŞTIRMA( Bedel Tesbiti ve Tescil )
Davacı vekilitarafından davalı aleyhine açılan işbu dava halen mahkememizde derdesttir .
İstanbul ili Esenler İlçesi, Menderes Mah., 2 Pafta, 4765 Parsel sayılı taşınmazın taşınmazın tamanının kamulaştırılmasınakarar alınmış ve taraflar bedelde uzlaşamadıklarındanbedelin tespiti ve taşınmazın davacı Esenler Belediye Başkanlığıadınatapuya tescili hakkında işbu dava açılmıştır.
a) İstanbul ili Esenler İlçesi, Menderes Mah., 2 Pafta, 4765 Parsel sayılıtaşınmazın tamamı ,
b) Tapu malikleri İdris Özyıldırım, Beycan Özyıldırım, Alime Gülbay, Melek Aygün,Cemal Turhan, Eren Erdoğan, Emrah Erdoğan, Leyla Erdoğan,
c) Kamulaştırmayıyapan idare ; Esenler Belediye Başkanlığı,
d) İlanın tebliğ tarihinden itibaren taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekler, açılacak davalarda husumetin Esenler Belediyesi Başkanlığı'na yöneltileceği,
e) 2942 sayılı yasanın 14.maddesinde gösterilen yukarıda ki süreler içerisinde kamu laştırma işlemine karşıidari yargıda iptal davası açanların; davaaçtıklarını ve yürütmenindurdurulması kararı aldıklarını ,belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesin leşeceği ve mahkemece tespitedilen kamulaştırmabedeli üzerinden taşınmazlarınişleminin kesinleşeceği ve mahkemecetespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan Esenler Belediye Başkanlığı adına tesciledileceği,
f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırmabedelinin hak sahibi adına ait T.C Vakıflar Bankası Esenler Şubesine yatırılacağı ,
g) Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerni ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün çinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri ,üçüncü kişilere ilanentebliğ olunur.06/07/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR