EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636008
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
Davacı Ereğli Belediyesi
Dosya Numarası
:
2017/135 Esas
Tebligat Konusu
:
Ereğli ilçesi, Çömlekçi Mah. Eski 532 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
davalılar Mehila Erkurtoğlu, Nuriye Çağlayan, Recep Eser, Semiha Eser Ertan, Sevgi Bora, Songül Kurt, Şerife Dudu Eser, Zühtü Eser

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EREĞLİ(KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Ereğli Belediyesi tarafından davalılar Mehila Erkurtoğlu, Nuriye Çağlayan, Recep Eser, Semiha Eser Ertan, Sevgi Bora, Songül Kurt, Şerife Dudu Eser, Zühtü Eser'e 2942 sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10. md. ve gereğince açılan Kamulaştırma davasında; davalılara ait Ereğli ilçesi, Çömlekçi Mah. Eski 532 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz için Belediye Başkanlığının 20/09/2016 tarih 2016/1002kararı ile kamulaştırıldığı ve Kıymet Takdir Komisyonunun raporu doğrultusunda 2942 sayılı yasanın 11 ve 12. md. uyarınca toplam 4.345,00 TL kıymet takdiri yapıldığı, taşınmazın pazarlıkla anlaşılması mümkün olmadığından 4650 S.Y. ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. md. uyarınca kamulaştırma bedilinin tespitine ve bu bedelin ödenmesi karşılığında söz konusu taşınmazların Ereğli Belediyesi adına tesciline karar verilmesi talep olduğundan,
Kamulaştırma kararına karşı 2942 S.K. nun 14. mad. gereğince ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi amacıyla dava açabileceğiniz, açabileceğiniz davalarda husumeti Ereğli Belediye Başkanlığına yöneltmeniz gerektiği,
2942 S.K. nun 14.md gereğince öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde yapılan kamulaştırma işleminin kesinleşeceğive taşınmazın tesciline karar verileceği,
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Ereğli şubesine yatırılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Md. 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR