ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma davası duruşma tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00705173
Şehir : Erzincan / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 26.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/469-471-473-475-477-479-481 Esas
Tebligat Konusu
:
Bedel tespit ve tescil davası
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri
Duruşma Tarihi
:
13.02.2018 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
ERZİNCAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)


Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları ileisimleri yazılı tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinintespiti ile, taşınmazın tescili, yol olarak terkini davalarında;
Davacı kurum vekili ; Devlet yolu Avcılar Kavşağı Km: 44+ 516,29 - 45 + 841,70 (Erzincan - Pülümür Kavşağı) arasında Erzincan ili, Üzümlü ilçesi Avcılar köyü sınırları içerisinde kavşak yapımı ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2014 tarih ve 2014/80 sayılı kamu yararı kararı uyarınca aşağıda isimleri yazılı şahıslar adına kayıtlı ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların müvekkili idarece kamulaştırıldığını, Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi doğrultusunda davalıların pazarlık usulü ile anlaşmaya davet edildiğini ancak tapu maliklerinin davete katılmadıkları için karşılıklı olarak anlaşmazlık tutanağının tanzim edildiğini belirterek 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince aşağıda dosya numaraları, isimleri ve parsel bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının kamulaştırma bedelinin tespiti ile tespit edilen bu bedelkarşılığındaKarayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ve yol olarak terkin edilmeini talep ve dava etmiştir.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
Mahkeme esas numaraları, Davalıları, Tapu maliki veya maliklerin ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı,yüzölçümü;
1-Esas No: 2017/469 Davalısı Hüseyin oğlu Hasan Cömert
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü Surali mevkii 719 parsel sayılı 4875 m2 yüzölçümündeki sulu tarla vasfındaki taşınmazın 1007,55 M2 lik kısmının,
2-Esas No: 2017/471 Davalısı ölü Mehmet oğlu Hasan Güler mirasçıları Resmigül Horoz, Kazim Güler, Kasım Güler, Ayten Güler, Gülten Göngör, Kamer Güler, Ali Güler, Kemal Güler, İsmet Güler, Ekrem Güler, Hediye Düzgün ve Murat Güler,
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü Çatallarmevkii 683 parsel sayılı 1038m2 yüzölçümündeki sulu tarla vasfındaki taşınmazın 554,56 M2 lik kısmının ve yine
-Aynı tapu malikleri adına kayıtlı Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü Çatallarmevkii 681 parsel sayılı 1820 m2 yüzölçümündeki sulu tarla vasfındaki taşınmazın 183,09 M2 lik kısmının,
3-Esas No: 2017/473 Davalıları Hasan kızı Fatma Gül, Hasan kızı Mustafa Ozan, Ali kızı Güldahan Ozan, Hüseyin kızı Emine Ozan, Hüseyin oğlu Zeynel Ozan, Hüseyin kızı Zeynep Doğan, Hüseyin oğlu İsmail Ozan, Hüseyin kızı Leyla Demir, Hüseyin oğlu Müslüm Ozan, Hüseyin kızı Hüsniye Yıldırım, Haydar kızı Gülüzar Ozan, Ali kızı Güldane Bilimli, Ali oğlu Taner Ozan, Ali kızı Zeycan Fırat, Ali oğlu Önder Ozan, Ali oğlu Şan Ozan, Susenber Görmez,
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü Surali mevkii 1110 parsel sayılı 194,93 m2 yüzölçümündeki yol vasfındaki taşınmazın devrolmayan kısmının ve yine
- Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü Surali mevkii 1108 parsel sayılı 878,73 m2 yüzölçümündeki yol vasfındaki taşınmazın devrolmayan kısmının,
4-Esas No: 2017/475 Davalıları Veli Yeşilırmak, Fidan Yeşilırmak, Orhan Yeşilırmak, Serayi Yeşilırmak,
Tapu Bilgileri: Veli Yeşilırmak, Gülüzar Yeşilırmak ve Fidan Yeşilırmak adına kayıtlı Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü Çatallar mevkii 695 parsel sayılı 1512 m2 yüzölçümündeki sulu tarla vasfındaki taşınmazın 1512 M2 lik kısmının tamamının,
5-Esas No: 2017/477 Davalıları Gülhanım Ağgöz, Elif Tutam, İpek Doğan, Ali Sağır, Sefer Sağır, Hıdır Sağır, Filiz Yalama O, Ahmet Karataş, Neşe Çam, Gülşen Aslan, Hikmet Karataş, Fikret Karataş, İsmet Karataş, Ayşe Ulucan, Sibel Korkmaz, Hasan Sağır, Hatayi Sağır, Turan Sağır, Turgay Sağır, Kazım Sağır ve Veysel Sağır,
Tapu Bilgileri: Ahmet oğlu Mustafa Sağır adına kayıtlı Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü Dolayı mevkii 1035 parsel sayılı 5062 m2 yüzölçümündekitarla vasfındaki taşınmazın 474,53 M2 lik kısmının,
6-Esas No: 2017/479 Davalıları Kamer Özdemir, Gülten Özdemir, Gürol Özdemir,Şenol Özdemir, Ali Özdemir, Aynur Özdemir, Kemal Özdemir ve Sevim Özdemir,
Tapu Bilgileri: Ali oğlu Mehmet Özdemir adına kayıtlı Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü Avcılar mevkii 1045 parsel sayılı 2212 m2 yüzölçümündeki sulu tarla vasfındaki taşınmazın 1057,56 M2 lik kısmının,
7-Esas No: 2017/481 Davalıları Musa Şenemel, Fatoş Şenemel, İsmail Aktağ ve Cevahir İmren,
Tapu Bilgileri: Gülüzar Akdağ, Gülüzar Şenemel, Musa Şenemel ve Fatoş Şenemel adına kayıtlı Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü köy içi mevkii 82 parsel sayılı 856 m2 yüzölçümündeki arsa vasfındaki taşınmazın 304,12 M2 lik kısmının,
Yukarıda esas numaraları yazılı 7 (yedi) adet davalarda çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.
Açılacak davalarda husumet Yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.
30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarınıve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.CZiraat Bankası veya T.Halk Bankası ErzincanŞubelerine) yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda esas numaralası yazılı 7 (yedi) adet davanın duruşması 13/02/2018 günü saat: 09.00' den itibaren Erzincan 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacaktır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR