ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası duruşma tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00677574
Şehir : Malatya / Arapgir
Semt-Mahalle : ÇOBANLI MAH. / ARAPGİR
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYASÖZ 11.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MİLLİ GAZETE 12.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/104 Esas
Tebligat Konusu
:
Malatya   Arapgir Çobanlı Mah 848 Ada 2 Parsel
Tebligat Muhatabı
:
Ahmet Özdemir(Mehmetoğlu) İfakat Köksal(İbrahim kızı) İlhan Akkuş(İbrahim oğlu) Nezahat Kaya(İbrahim kızı) Hatice Çelik(Ali kızı) Mehmet Çelik(Hazmi oğlu) Hamdi Çelik(Hazmi oğlu) İmmi Çelik(Hazmi kızı)
Duruşma Tarihi
:
02.11.2017 09:45

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ARAPGİR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2017/104 Esas
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin davacı MASKİ tarafından kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin MASKİ'ye yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın MASKİ adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Arapgir/MALATYA Şubesine yatırılacağı sıra numarası 2017/104 Esas sırasında kayıtlı bulunan dosyanın duruşma gününün 02/11/2017 tarihinde saat: 09:45'de olduğuilan olunur.28/09/2017
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
S.No: D.Esas No: İli İlçesi Mah. Ada Parsel (M²)
1- 2017/101 Malatya Arapgir Çobanlı Mah. 848 2 9167

Maliki

Ahmet Özdemir(Mehmetoğlu)

İfakat Köksal(İbrahim kızı)
İlhan Akkuş(İbrahim oğlu)
Nezahat Kaya(İbrahim kızı)
Hatice Çelik(Ali kızı)
Mehmet Çelik(Hazmi oğlu)
Hamdi Çelik(Hazmi oğlu)
İmmi Çelik(Hazmi kızı)

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR