TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası duruşma günü tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı : Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2017/457 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalı : Mehmet Kalmuk
Duruşma Tarihi
:
21.11.2017 11:25

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davacı Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınTrabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Ziraat Bankası TrabzonŞubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.22/09/2017

Dosya No Mahalle Ada Parsel Parselin Alanı(m²) Kamulaştırılan mülkiyet/irtifak hakkı
Alan m²
Duruşma günü ve saati
2017/457 Trabzon, Arsin Yeşiltepe Mah. 51 10 587,11 587,11 21/11/2017
11:25

MALİK-DAVALILAR
MEHMET KALMUK

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR