ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası duruşma günü tebliği

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00647042
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 06.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ALANYA POSTASI 04.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı MALİYE HAZİNESİ
Dosya Numarası
:
2017/239 Esas
Tebligat Konusu
:
Alanya Deretürbelinas, 368 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 128,77 m2'lik kısmı
Tebligat Muhatabı
:
DAVALI ANAKADIN ŞAHİNKAYA
Duruşma Tarihi
:
28.09.2017 11:30

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/239 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından DAVALI ANAKADIN ŞAHİNKAYA hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;
1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Maliye Hazinesine vekili Alanya Deretürbelinas, 368 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 128,77 m2'lik kısmının Kamulaştırma Kanunun 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 11.maddesi uyarınca taktir edilen bedel üzerinden aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın almak için davalı davet edilmiş ise de davalının davete icabet etmemesi üzerine rkamulaştırma işleminin satın olma yolu ile gerçekleştirilemediğini,Kargı Regülatörü ve Hedroelektrik Santralinin ulaşım yolu projesinde kalan davalıya ait taşınmazın128,77 m²'lik kısmının Bakanlıkça onaylanarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının HAZİNEadına tescil talep edilmiş olup;
2-a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerinetebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın HAZİNEadına tescil edileceği;
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılacağı,
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
e) Hak sahiplerinin mahkemememizce yapılacak 28.09.2017 günü saat 11.30'da geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR