OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası duruşma günü tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637659
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 19.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Emine BULUT

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/367
DAVALI : Davalı Emine BULUT, T.C. Kimlik No:33**60, Hasan ve Fatma kızı, 04/01/19** Of doğumlu
Mahkememizde davacı EPDK tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;
Davacı kurum tarafından 24/08/2016 tarihli ve 874-19 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı ile Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon illerinde 01/09/2006 tarihinden itibaren 30 yıl süreyle elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere elektrik dağıtım lisansı verildiğini, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.nin talebi üzerine, müvekkili EPDK'nın 08/11/2012 tarih ve 4115-3 sayılı kararı ile, Güneşli II HES Enerji Nakil Hattı için gerekli olan Trabzon İli, Of İlçesi, Yemişalan mahallesi,de tapuya kayıtlı 235 ada 43 parsel numaralı taşınmazın 94,24 m2' lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma kararı alındığını, 2942 sayılı yasa hükümleri doğrultusunda hak sahiplerine çağrıda bulunulduğunu, yapılan uzlaşma toplantısında pazarlık aşamasından olumlu sonuç alınamadığını, neticede hak sahiplerinin tapuda refağ vermediklerinden 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 16. maddesi ile 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince işbu davanın açılması zaruriyetinin doğduğunu, kamulaştırma bedelinin tespiti için kamulaştırma davası açılmış olup,
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
1- Tarafınıza yapılan iş bu tebligat gününden itibaren 4650 sayılı yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesine göre 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz ve açacağınız davalarda husumeti davacı idare adına yöneltmeniz gerektiği,
2- Kamulaştırma kanununun 14. maddesine göre kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı idare adına tesciline karar verileceği,
3- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Of şubesine yatırılacağı,
4- Konuya ve taşınmaz malın bedeline ilişkin tüm savunma ve delillerinizi bu tebliğ gününden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmeniz gerektiği,
Durusma Günü: 13/09/2017 günü saat: 09:41'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR