RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) duruşma tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650418
Şehir : Rize / Güneysu
Semt-Mahalle : ULUCAMİİ MAH. / GÜNEYSU
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 12.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2017/273 Esas
Tebligat Konusu
:
RİZE-GÜNEYSU-ULUCAMİ MAH. 115 ADA-255 P ARSEL 657,69 M2
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
09.11.2017 10:15

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/273 Esas
Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ /TRABZON tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında verilen ara kararı gereğince;
Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı daadli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalardahusumetindavacı idareyeyöneltileceği ,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülensüre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 09/11/2017 günü saat 10:15'e bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihe esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik10. Maddesi4. fıkrası gereğince ilan olunur.04/08/2017

ESAS NO İL-İLÇE-KÖY ADA-PARSEL KAMULAŞTIRILAN M2 DAVALILAR
2017/273 RİZE-GÜNEYSU-ULUCAMİ MAH. 115 ADA-255 PARSEL 657,69 M2 HİMMET AYDIN VD.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR