KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00709445
Şehir : Kırklareli
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 26.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı KIRKLARELİ DEFTERDARLIĞI
Dosya Numarası
:
2017/395 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar KANAN KIRAN,KANİYEARAS,MEHMET YAVUZ,MEMDUHA SEVİM, RAFET KIRAN VE SANİYE YESİN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
KIRKLARELİ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2017/395 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KIRKLARELİ DEFTERDARLIĞI tarafından davalılar KANAN KIRAN,KANİYEARAS,MEHMET YAVUZ,MEMDUHASEVİM, RAFET KIRAN VESANİYEYESİN aleyhlerine açılan kamulaştırma bedelinintespiti ve tespitdavasında; Davalı KANAN KIRAN,KANİYE ARAS, MEHMET YAVUZ,MEMDUHASEVİM, RAFET KIRAN VESANİYEYESİN adlarına kayıtlı Kırklareli ili Merkez Armağan köyü102 ada 306 parsel sayılı tarla vasıflı 3.390,70 m2 taşınmazın M2 sinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kurulunun 19. Maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince lisansa konu RES Projesiüretim-iletim ve işletme tesisi için kamulaştırılmasına karar verilmekle; taşınmazın kamulaştırma bedelinintespiti ilekamulaştırılan kısmıntapu kaydının iptali ilekullanım amacınauygun cinsile hazine adınatesciline kararverilmesi talebi ile mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmış olup, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin Hazineye İzafeten Kırklareli Defterdarlığınayöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerindenkamulaştırılankısmının tapu kaydının iptali ilekullanım amacına uyguncinsi ile hazineye izafeten Kırklareli Defterdarlığıadına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza T.C.Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedtir. Ilgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR