İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00689089
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 29.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)
Dosya Numarası
:
2017/55
Tebligat Muhatabı
:
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/55

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aleyhine açılan (Kamulaştırma Bedelinin tesbiti ile taşınmazın tescili) davasında:

1-Davacı kurumu vekili; müvekkil şirket yönetim kurulunun 10.03.2015 tarih ve 9-88 sayılı kararı ile dava konusu İstanbul ili, Pendik ilçesi,Şeyhli Mahallesi, 8768 ada, 1 parselsayılı 37664,58 m2 lik taşınmazın 93,00 m2.lik kısmında irtifak hakkı için 33298/76352 hisse için 32.851,00 TL için tescil edilmesi için 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5/b maddesi gereğince kamu yararı kararı alındığını, dava konusu taşınmazın tapu kütüğünde vakıf icaresi, ipotek, haciz vs.herhangi bir hak ve takyidat mevcut ise bunlarında kamulaştırma bedeline yansıtılmasını, dava konusu taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

2-Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a-Mahkeme Esas numarası davalısı –tapu maliki veya maliklerin ad ve soyadları kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer-mevkii –pafta ada-parsel numaraları-vasfı-yüzölçümü

ESAS NO:2017/55 esas sayılı davanın tapu maliki: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

a)Tapu Bilgileri : İstanbul ili, Pendik ilçesi, Şeyhli mahallesi, 8768 ada, 1 parselsayılı 37664,58 m2 alanlı taşınmazın toplam değerinin 32.851,00 TL olarak;

b-Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

c-Ayrıca çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

d-Açılacak davalarda husumet (yukarıda b bendinde yazılı) idareye yöneltilmelidir.

e-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.

f-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Istanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesine) yatırılacaktır.

g-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyetin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanununun 5. maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. fıkrası uyarınca DUYURULUR. 17/10/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR