KAYSERİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2017/191 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ŞERİFE KARADAŞ
Duruşma Tarihi
:
13.11.2017 09:32

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KAYSERİ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/191 Esas

Davacı , KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , ŞERİFE KARADAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle taşınmazın KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili istenilen (Kayseri ili Özvatan İlçesi Yukarı Boğaziçi Mah. 378 ada 86 parsel dekayıtlı taşınmazın) davasından dolayı ile davalı ŞERİFE KARADAŞ'a duruşma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Yukarıdanumarası belirtilen esas sayılı davanın duruşmasının 13/11/2017 günü saat 09:32 olduğunun ile davalı ŞERİFE KARADAŞ'a ilanen tebliği ile,

Kamulaştırmayı yapan idarenin KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y. ile değ. 14. maddesi gereğincebu tebligatın yapıldığı,tarihten itibaren30 gün içerisinde kamulaştırma işleminekarşı idari yargıdaiptal davasıyadaadli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak iş bu davalarda husumetin yöneltileceği ve adresinin KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜolduğu, Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işleminekarşı idari yargıda iptal davası açanlarınaçtıklarıdava ile yürütmenin durdurulması kararı aldıklarınıbelgelendirmedikleri takdirdekamulaştırma işlemininkesinleşeceğive mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerindenkamulaştırmayıyapan idareadına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin Vakıfbank BankasıKayseri Merkez şubesine hak sahibi adınayatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerineilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren10 gün içindemahkememizeyazılı olarak bildirmeleriningerektiğiduruşmaya gelmediği veya bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluklarında duruşmaların yapılacağı ve karar verileceği hususununKamulaştırma kanunun 10. maddesi ve H.M.K.147/2 maddesi uyarı ile davalı; ŞERİFE KARADAŞ'a ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtaren ilan tebliğ olunur.23/05/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR