ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00643782
Şehir : İstanbul / Çatalca
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 29.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MİLLİ GAZETE 29.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/380 Esas
Tebligat Konusu
:
İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Celepköy Mah. 146Parselsayılı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri, hissedar ve ilgililer

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/380 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


Davacı , İSKİ ileDavalılar, BİRCAN YAVUZ, FİKRİYE AVCI, ÖZCAN YAVUZ, RESMİYE AYHAN, ÜMİT YAVUZ, ZİKRİYE YAVUZ vs. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/380 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/06/2017 tarihinde İski GenelMüdürlüğü tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Celepköy Mah. 146Parselsayılı taşınmazın tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Celepköy Mah. 146Parselsayılı taşınmazın,
2- Taşınmaz maliki (davalı)BİRCAN YAVUZ,
Taşınmaz maliki (davalı) FİKRİYE AVCI
Taşınmaz maliki (davalı)ÖZCAN YAVUZ
Taşınmaz maliki (davalı) RESMİYE AYHAN,
Taşınmaz maliki (davalı) ÜMİT YAVUZ,
Taşınmaz maliki (davalı) ZİKRİYE YAVUZ
3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltimdavası açabilirler,
5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayladeğişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.
7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ 'ne yatırılacaktır.
8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir,
Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 21/07/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR