ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00648455
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2017/230 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
TAPU MALİKLERİ
Duruşma Tarihi
:
21.09.2017 11:30

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ÜNYE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince ilandır.
1)-Davacı ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞItarafından aşağıda ili,ilçesi,ada ve parsel numarası,vasfı,malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.
2)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.
3)-Kamulaştırma ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından yapılmaktadır.
4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.
5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Ünye Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir.
6)-Kamulaştırma Kanunun 14.maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,
7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şube’sineyatırılacağı,
8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
9)-Duruşmanın 2017/230 esas için 21/09/2017 günü saat 11:30,2017/231 esas için 21/09/2017 günü saat 11:10, 2017/235 esas için 21/09/2017 günü saat 11:15, 2017/236 esas için 21/09/2017 günü saat 10:56, 2017/245 esas için 21/09/2017 günü saat 11:20, 2017/269 esas için 28/09/2017 günü saat 09:35‘dir.Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

No İli İlçesi Mahalle Ada/
Parsel
Mevkii Cinsi Alanı M² Maliki Kamulaştırılacak Alanı m² Esas No
1 Ordu Ünye Taflancık 134/6 Öte Köy Tarla 6.289,60 m² Yaşar Mıdıkoğlu (Mevlüt oğlu), Fatma Köse (Memet kızı), HarunAtasoy (Mehmet oğlu), İbrahim Atasoy (Mehmet oğlu), MehmetAtasoy (Hüseyin oğlu), Fatma Kaya Al (Hasan kızı), Nihat Kaya (Hasan oğlu), Selma Siyambaş (Hasan kızı), Emine Yıldız (Hasan kızı),Bakiye Kaya (Mehmet kızı), Bakiye Çivici (Salim kızı), Mehmet Kaya (Salim oğlu), Yaşar Kaya (Hasan oğlu) 30,19 m² 2017/230
2 Ordu Ünye Taflancık 134/16 Öte Mevkii Tarla 1.898,76 m² Zekiye Özmen (İbrahim kızı) 101,99 m² 2017/231
3 Ordu Ünye Taflancık 133/4 Öte Köy Tarla 2.896,14 m² Fatma Örtücü (Hasan kızı), Fatma Örtücü (Hasan kızı) 162,67 m² 2017/235
4 Ordu Ünye Taflancık 134/10 Öte Köy Tarla 237,90 m² Mehmet Örtücü (Abdurrahman oğlu), Selahattn Örtücü (Abdurrahman oğlu), Azize Mıdıkoğlu (Yaşar kızı) 59,23 m² 2017/236
5 Ordu Ünye Taflancık 134/15 Öte Köy Hane Avlusu Tarla 766,33 m² Fatma Örtücü (Hasan kızı), Ümmü İçli (Mehmet kızı) 176,03 m² 2017/245
6 Ordu Ünye Çamurlu 210/117 --- Ahşap ev ve Bahçesi 428,00 m² Sebahattin Kodan(İbrahim oğlu),Müjgan Kodan (Latif kızı), Sebahattin Kodan(İbrahim oğlu), 423 m² 2017/269
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR