TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/298-299-300-301-302-303-304-305 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Malikler
Duruşma Tarihi
:
16.11.2017 10:05

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' N DEN

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazınKarayollarıGenel Müdürlhüğü adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.13/06/2017

Dosya No Mahalle Ada Parsel Malik / Davalılar Parselin Alanı(m²) Kamulaştırılan mülkiyet/irtifak hakkı
Alan m²
Duruşma günü ve saati
2017/298 Trabzon, OrtahisarBoztepe Mah. 1234 136 Ali Akpunar, Hacıkız Hatipoğlu, Müjgan Bıyık, Salih Bıyık, Yusuf Özçavdar, Ümmü Keleş 173,27 144,67 16/11//2017
10:05
2017299 Trabzon, OrtahisarBoztepe Mah. 1324 177 Kayhan Hatipoğlu, Muhammet Hatipoğlu 275,55 181,41 16/11//2017
10:10
2017300 Trabzon, OrtahisarBoztepe Mah. 989 190 Fuat Al 78,13 78,13 16/11//2017
10:15
2017/301 Trabzon, Ortahisar Boztepe Mah 1322 132 Hüseyin Terzi 279,78 98,91 16/11//2017
10:20
2017302 Trabzon, OrtahisarBoztepe Mah 989 128 Remziye Turhan 136,07 136,07 16/11//2017
10:25
2017/303 Trabzon, OrtahisarBoztepe Mah 989 59 Cevdet Keskin,Cemil Keskin, Hami Keskin, Samiye Keskin, Kani Keskin. 268,00 184,02 16/11//2017
10:30
2017/304 Trabzon, Ortahisar Boztepe Mah 1234 176 Adnan Hatipoğlu, Neriman Hatipoğlu, Gökçen Koç, Osman Hatipoğlu, Nagihan Şahin, Mustaf kemal Hatipoğlu 275,95 131,19 16/11//2017
10:35
2017/305 Trabzon, OrtahisarBoztepe Mah 990 140 Neşahittin Şahin, Nedim Çakıroğlu, Yalçın Kalfa, Ersen Bekar, Ayla Erol 197,51 55,02 16/11//2017
10:40
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR