MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespit) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00654144
Şehir : Muğla / Ula
Semt-Mahalle : ARMUTCUK MAH. / ULA
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 21.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
POSTA 21.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/456 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma
Tebligat Muhatabı
:
Mustafa Akçam mirasçıları Emine Kazık, Güler kaygısız, Gülayşe Kaya, Hamiyet Arı, Fatma Akçam, Feriştah Akçam, Hatice Ziyan, Mustafa Akçam, Şeyma Çetin, Aşkın Kaymakcı, Selma Göktaş, Semra Yiğit, Ali Akçam mirasçıları Sadiye Belen, Ayşe Acar, Aynur Koyuncu ve Zuhal Akçam

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/456 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Muğla ili, Ula ilçesi, Armutçuk Mah. 23 pafta ve 349 nolu parselde Mustafa Akçam mirasçıları Emine Kazık, Güler kaygısız, Gülayşe Kaya, Hamiyet Arı, Fatma Akçam, Feriştah Akçam, Hatice Ziyan, Mustafa Akçam, Şeyma Çetin, Aşkın Kaymakcı, Selma Göktaş, Semra Yiğit, Ali Akçam mirasçıları Sadiye Belen, Ayşe Acar, Aynur Koyuncu ve Zuhal Akçam adlarına kayıtlı palamutlu tarla vasıflı taşınmazın1928,50 m² lik olan kısmının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın 07.05.2014 tarihli oluru ile onaylanan Elektrik Piyasası Düzenleme kurulu' nun 03.04.2014 tarih ve 4958-42 sayılı kamu yararı kararı ve 2942 sayılı KamulaştırmaKanunu' nun 7. maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulunca alınan 09.07.2015 tarih ve 10-245 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalı adına bankaya yatırılması ile irtifak hakkının TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Muğla Ziraat Bankası Şubesi' ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.15/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR