BİNGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635908
Şehir : Bingöl / Merkez
Semt-Mahalle : KÜLTÜR MAH. / BİNGÖL
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 16.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2013/443 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Mehmet Emin KOCA ve Lütfiye KOCA DERBENT

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BİNGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/443 Esas

KARAR NO : 2014/792

1-Davanın KABULÜ ile,

Bingöl ili Merkez ilçesi Kültür Mah. 783 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazın 2.139,95 Metrekarelik kısmının Kamulaştırılmasına, Kamulaştırma bedelinin 17.943,38 TL olduğunun Tespiti ile, bu taşınmazda davalılara ait 2,139,95 m2'lik kısmında davacı Botaş lehine İRTİFAK HAKKI TESİSİNE,
2-Acele kamulaştırma bedeli ile kamulaştırma bedelinin farkı olan 10.538,65 TL'nin tapu kaydındaki payları oranında davalılara ödenmesine, dava 4 ay içerisinde sonlandırılmadığından yapılacak ödemede 14/01/2014 tarihinden 09/12/2014 tarihine kadar 2942 Sayılı Yasanın 10/8 Mad. Uyarınca YASAL FAİZ UYGULANMASINA, bu hususta para yatırılan Bankaya müzekkere yazılmasına,
3-Karardan bir suretin Bingöl Tapu müdürlüğüne gönderilmesine, Tapuya yazılacak müzekkereye Fen Bilirkişi raporunun eklenmesine,
4-Davanın niteliği gereği yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına,
5-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
6-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 1.500 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,
7-Davalı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 1.500 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine,
8-Karar kesinleştiğinde davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının davacı tarafa talep halinde iadesine,
Dair, davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtayda temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
İş bu hüküm davalı Mehmet Emin KOCA ve Lütfiye KOCA DERBENT'e teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/07/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR