Yazdır

ERZURUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) dava tebliği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623152
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Tapu Malikleri
Dosya Numarası : 2017/136-138-152-148-194-222

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.
ERZURUM
2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2017/136-138-152-148-194-222

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından mahkememizin
Mahkememizin 2017/136 Esas sayılı dosyası ile davalı Selahaddin Bostancı aleyhine Kamulaştırma davası açılmış olup; dava konusu; Erzurum ili Yakutiye ilçesi, Veysiefendi Mahallesi 138 ada 29 parsel taşınmazın bedelinin tespiti ve taşınmazın
Mahkememizin 2017/138 Esas sayılı dosyası ile davalılar Hatice Urlu, Muammer Semerci, Mikdat Semerci aleyhine Kamulaştırma davası açılmış olup; dava konusu ;Erzurum ili Yakutiye ilçesi 138 ada 24parsel taşınmazın bedelinin tespiti ve taşınmazın
Mahkememizin 2017/152 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Zihni Zengin, dava konusu; Erzurum ili Yakutiye ilçesi Abdurrahmanağa Mahallesi 662 ada 14 ve 15parsel sayılı tsayılı taşınmazın,
Mahkememizin 2017/148 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Cahide Çiplakgezer, Huriye Söğüt dava konusu; Erzurum ili Yakutiye ilçesi Veysiefendi Mahallesi 693 ada 10 parsel sayılı taşınmazın,
Mahkememizin 2017/194 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Adnan Seratlı, Ali Seratlı, Alpaslan Seratlı, Ertuğrul Seratlı, Gülcan Korkmaz, Hacer Kıranlı, Hatice Selçuk, Münip Hızardere, Nadime Erdem, Nadime Kayabaş, Necattin Altınok, Yıldırım Seratlı, dava konusu; Erzurum ili Yakutiye ilçesi Veysiefendi Mah. 130 ada 54 parsel sayılı taşınmazın,
Mahkememizin 2017/222 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Emine Kobal, Fatma Çakırgöz, Sevilay Koçkan,Ali Çakırgöz dava konusu; Erzurum ili Yakutiye ilçesi Caferiye Mahallesi 645 ada 8 parsel sayılı taşınmazın,
Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR