DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tesbit ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00662525
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 13.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 14.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2017/154 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tapuya tescili
Tebligat Muhatabı
:
Bülent Argut

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/154
İ L A N

Davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Bülent Argut aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında;
Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince Denizli ili Pamukkale ilçesi Gürcan Mah. 1614 ada 10 parsel 9 nolu BB.sayılı taşınmazın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize işbu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 sayılı Kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.Vakıflar Bankası Denizli Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun değişik 10.maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR