ACIPAYAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma bedel tesbit ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650700
Şehir : Denizli / Acıpayam
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 12.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ACIPAYAM POSTASI 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/336-337-338-339-340-341-342-343-344-345 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tapuya tescili
Tebligat Muhatabı
:
malik listesi

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ACIPAYAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/336- 337- 338- 339- 340- 341- 342- 343- 344- 345 Esas sayılı dosyalar.
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda dosya numaraları karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü'nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12/06/2003 tarih ve 152-38 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır.
Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Serinhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.02/08/2017
1- Esas No: 2017/336:Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 864 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 295,55 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: İbrahim kızı, RUKİYE ALABAŞ
Duruşma günü: 25/08/2017 Duruşma saati: 09:00
2- Esas No:2017/337:Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 864 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 585,14 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: Mustafa oğlu, HİMMET KILIÇ
Duruşma günü: 13/09/2017 Duruşma saati: 09:00
3- Esas No: 2017/338: Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 848 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 250,94 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: Hasan Hüseyin oğlu, ŞAKİR UĞURLU
Duruşma günü: 25/08/2017 Duruşma saati: 09:05
4- Esas No: 2017/339: Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 848 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 347,9 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: İsmail kızı, GÜLFİDAN YİĞİT
Duruşma günü: 13/09/2017 Duruşma saati: 09:05
5- Esas No: 2017/340: Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 848 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 228,07 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: Mustafa oğlu, HÜSEYİN ERTUĞRUL
Duruşma günü: 25/08/2017 Duruşma saati: 09:10
6- Esas No: 2017/341: Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 848 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 236,91 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: Mehmet Ali kızı FATMANA ERTUĞRUL
Duruşma günü: 13/09/2017 Duruşma saati: 09:10
7- Esas No: 2017/342: Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 848 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 815,56 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: Faik oğlu CEMAL ALABAŞ
Duruşma günü: 25/08/2017 Duruşma saati: 09:15
8- Esas No: 2017/343: Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 802 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 802,44 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: Ali oğlu NAİL GÖKALP
Duruşma günü: 13/09/2017 Duruşma saati: 09:15
9- Esas No: 2017/344: Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 881 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 298,47 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: Nuri oğlu BAYRAM TEBER
Duruşma günü: 25/08/2017 Duruşma saati: 09:20
10- Esas No: 2017/345: Dava konusu Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar (Serinhisar) Mah. 848 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 265,96 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,
DAVALI: Halil oğlu MEHMET KARAKAMCI
Duruşma günü: 13/09/2017 Duruşma saati: 09:20

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR