İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İflas ve adi tasfiyenin ilanen tebliği

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00680715
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 18.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/4 Esas
Tebligat Konusu
:
MÜFLİS : İTALYAN LEZZETLERİ YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
08.11.2017 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL

3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2017/4 ES.

İSTANBUL 3.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'nden;
ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI,
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR


MÜFLİS : İTALYAN LEZZETLERİ YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş./İst.Ticaret Sicil No: 851121
A D R E S İ : Zorlu Center,Levazım Mh. Koru Sok. No:2,227,280,Beşiktaş/İSTANBUL
KARARI : İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 21/09/2017 tarih ve 2014/1486 EsasSayılı ilamı
l. ALACAKLILAR TOPLANTISIYER- GÜN ve SAAT: 08/11/2017 günü saat 11,00 daİstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 3.İflas Dairesi ( B3-2B13 ) kaleminde
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ:Yukarda belirtilen gün ve saatte İstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 3.İflas Dairesi ( B3-2B13 ) kaleminde ilk toplantı yapılacağı,alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri,
b-Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri,müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıdabulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c-Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur . 13/10//2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR