ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİ

Gerekçeli kararın davalıya ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636972
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/486
Tebligat Konusu
:
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası
Tebligat Muhatabı
:
HALİL ATAMAN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/486
KARAR NO : 2017/19


Davacı SGK BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Bütün araştırmalara rağmen davalı 15******14 TCkimlik numaralı Hikmet ve Leyla oğlu 1960 doğumlu HALİL ATAMAN'ın adresinin tesbit edilememesi nedeniyle dava dilekçesinin,gerekceli kararınve istinafdilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1- Davanın konusuz kalması nedeniyle esası hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
2-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan davacıdan harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Davalılar Fatma Kızılırmak, Leyla Ataman, İnci Ataman vekili için takdir olunan 1980,00 TL. Ücreti vekaletin davacıdanalınarakbir kısım davalılar vekiline verilmesine,
5-Alınan gider avansından sarf edilen miktarın mahsubu ile bakiyenin yatıran tarafa iadesine,
Dairkarar verilmişolup,kararın ilan tarihinden itibaren7 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağıve bu tarihtenitibaren 8gün içinde istinaf hakkınızolduğu,
29.06.2015 tarihinde SGK vekilitarafından aleyhinize tesbit davasıaçılmışbulunduğuaçılan davanın11.01.2017 tarihindesonuçlandığı,hükmün yukarda yazılı şekildeaçıklandığı, kararın SGK tarafından davanın istinaf edildiğine dair dava dilekçesinin, gerekçelikaranın veistinafdilekçesinintebliğiyerine geçmek üzereİLANENtebliğolunur.21/06/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR