MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00514798
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 23.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/906
Tebligat Konusu
:
Tapu İptali Ve Tescil davası
Tebligat Muhatabı
:
Mirasçılar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2016/906

İLAN

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu ve ********** TC numaralı Ramazan ve Beyaz'dan olma 01/07/1926 doğumlu müteveffa Hacı "Ramazan GÜNEŞ adına kayıtlı Malatya ili, Battalgazi İlçesi, Keşolar (Köyü ) Mahallesi, 78 parsel sayılı taşınmazın hazineye devredileceğinin, müteveffanın varsa mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 18/12/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR