İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00582797
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 08.04.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/331 Esas
Tebligat Muhatabı
:
KAMUOYU

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2016/331 Esas
İLAN

Davacı İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü vekili tarafından açılan gaipliğe karar verilmesi davası gereğince.
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kefçedede Mahallesinde bulunan, 28 Pafta. 408 Ada. 86 Parsel sayılı bila yüzölçümlü taşınmazın Kapu Ağası Ahmet Vakfından Adil kızı Feride adına kayıtlı olup, bu şahsın gaip olması nedeni ile dava konusu taşınmazın maliki olan Adil kızı Feride'nin gaipliğine karar verilmesi ile mevcut tapu kaydının iptali ile 5737 sayılı kanunun 17.maddesi gereğince "Kapu Ağası Ahmet Vakfı" adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;
Yukarıda yazılı dava konusu taşınmaz maliki Adil kızı Feride hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarının İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/331 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 33.maddesi ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR