İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaipliğe karar verilmesi hakkında dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00605489
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 19.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/253 Esas
Tebligat Konusu
:
ABDULLAH kızı EMİNE ALİYE
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2016/253 Esas

2. İ L A N


Davacı İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileHASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen İstanbul, ili, Üsküdar ilçesi, İhsaniye Mahallesinde kain 6 Pafta, 336 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın hissedarı ABDULLAH kızı EMİNE ALİYE'nin GAİPLİĞİNE ve Abdullah kızı Emine Aliye adınakayıtlı 1/2 hissesinin SÜLEYMAN PAŞA VAKFI adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla, M.K.'nun 32 ve müteakip maddeleri uyarınca adı geçenin hayat ve mematının bilgisi olanlar veya adreslerini bilenlerin mahkememizin 2016/253 Esas sayılı dosyasına, ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde bilgi vermeleri hususu 2. Kez ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR