KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ

Boşanma davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650056
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
Davacı AZİZE FİDAN
Dosya Numarası
:
2015/722 Esas
Tebligat Konusu
:
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası
Tebligat Muhatabı
:
Davalı İSMAİL FİDAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/722 Esas
KARAR NO : 2017/415

Davacı AZİZE FİDAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın kabulüne, ŞANLIURFA İli, EYYÜBİYE İlçesi, EYYÜBİYE Köyü/mah. CN:7, HN:89, BSN:110'da nüfusa kayıtlı, SALİH ve HASİBE kızı , 01/01/1970 doğumlu, davacı AZİZE FİDAN ile aynı hanede BSN:41'de nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve RABİA oğlu, 13/04/1975 doğumlu, davalı İSMAİL FİDAN'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocukları İsmail Can Fidan'ın velayetinin davacı anneye verilmesine,
3-Velayeti davacı anneye verilen tarafların müşterek çocuğu İsmail Can Fidan ile davalı babasıarasında adresinin belirsiz olması ve davacıya şiddete yönelik söz ve davranışlarda bulunduğu dikkate alınarak kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına,
4-TMK'nın 353. Maddesi gereğince velayet kendisine verilendavacı anneye TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümleri'nin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi uyarınca müşterek çocukların varsa tüm mal varlığını gösteren defter düzenleyerek kararın kesinleşmesinden sonraki bir ay içinde mahkemeye ibraz etmesi hususunun ihtarına ihtarat yükümlülüğüne uyulmaması halinde TMK. Nın 360 ve 361. Maddelerinde belirtilen önlemlerin alınacağının bildirilmesine (Vekili ihtar edildi ve bildirimde bulunuldu) ,
5-Peşin alınan harcın mahsubu ile noksan 3,70-TL karar ve ilam harcının 5838 Sayılı Yasanın 32/11-a maddesi gereğince miktar itibariyle tahsiline yer olmadığına,
6-Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 1.980,00-TL maktu avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davacı tarafından yapılan başvuru harcı 27,70-TL, peşin harç 27,70-TL, 1 adet vekaletname harcı 4,30-TLile UYAP'ta geçen234,35-TLile 2 adet gazete ilan gideri 1.593,59-TL olmak üzere toplam 1.887,64-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kalan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıyaiadesine,
9-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri ve yatırılan gider avansı bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararıntebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.15/06/2017
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR